Kenmerken/omschrijving van het aanbod

1. Gericht op tegengaan van verergering van (dreigende) ontwikkelingstagnatie en voorkomen van terugval (secundaire en tertiaire preventie).

2. Gericht op (groepen) ouders met specifieke ontwikkelingsvragen van hun kind(eren)met als doel het leren omgaan met specifieke beperkingen/aandoeningen.

3. Groepsgerichte interventies voor jeugdigen om vaardigheden aan te leren en waarvoor in het voorliggend veld geen aanbod is.

4. Gericht op overbrengen /delen van kennis over specialistische jeugdhulp om voorliggende voorzieningen te versterken, zoals bijvoorbeeld het onderwijs, om te voorkomen dat jeugdigen in de jeugdhulp terecht komen.

5. Op regionale/intergemeentelijke schaal te organiseren/beschikbaar. 6. Betreft groepsaanbod/collectieve voorziening. 7. Geen toewijzing nodig. 8. Gemeente(n) bepa(a)l(t)en daadwerkelijke inzet van het aanbod.

Voor het aanbod in perceel 5 zie: https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/aanbod-perceel-5 en werkwijze https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/werkwijze-perceel-5

Prestaties

Groepstraining - beschikkingsvrij (groepsgrootte 12)
Titel:
Groepstraining - beschikkingsvrij (groepsgrootte 12)
Prestatiecode:
50Z11
Omschrijving:
De trainingen worden gegeven door trainers, bekend met behandelingsinzet bij specifieke problematiek. De problematiek van de jeugdigen is niet meer zwaar genoeg of niet zwaar genoeg voor behandeling, maar loslaten of niet aanpakken is (nog) niet aan de orde. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de jeugdige gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders.
Lees meer
Groepstraining - beschikkingsvrij (groepsgrootte 4)
Titel:
Groepstraining - beschikkingsvrij (groepsgrootte 4)
Prestatiecode:
50Z09
Omschrijving:
De trainingen worden gegeven door trainers, bekend met behandelingsinzet bij specifieke problematiek. De problematiek van de jeugdigen is niet meer zwaar genoeg of niet zwaar genoeg voor behandeling, maar loslaten of niet aanpakken is (nog) niet aan de orde. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de jeugdige gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders.
Lees meer
Groepstraining - beschikkingsvrij (groepsgrootte 8)
Titel:
Groepstraining - beschikkingsvrij (groepsgrootte 8)
Prestatiecode:
50Z10
Omschrijving:
De trainingen worden gegeven door trainers, bekend met behandelingsinzet bij specifieke problematiek. De problematiek van de jeugdigen is niet meer zwaar genoeg of niet zwaar genoeg voor behandeling, maar loslaten of niet aanpakken is (nog) niet aan de orde. Training binnen een groep kent een meerwaarde boven individuele aandacht. De training hoeft niet specifiek op de jeugdige gericht te zijn, maar kan ook gegeven worden aan ouders of jeugdigen én ouders.
Lees meer
Kort Ambulant
Titel:
Kort Ambulant
Prestatiecode:
45A52
Omschrijving:
Kort ambulant kan ingezet worden als er ingeschat wordt dat de problematiek niet meer dan een korte termijn nodig heeft van hulpverlening (het zgn. 5-gesprekkenmodel). Voorliggend veld voldoet net niet genoeg maar met een korte inzet kan gespecialiseerde jeugdhulp worden voorkomen. Kort ambulant wordt het meest ingezet in de Toegang van de gemeente maar kan ook een opdracht zijn aan een jeugdhulpaanbieder. Ook kan dit ingezet worden als jeugdhulp-ondersteuning in huisartsenpraktijken.
Lees meer