Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Doelstellingen

De inkoop van jeugdhulp voor de regio Zeeland is effectief en efficiënt georganiseerd.
Er is een duidelijke en transparante werkwijze voor de inkoop van zorg voor jeugd.
Bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden.

  1. Efficiency bij (financiële) administratie door heldere werkprocessen en automatisering
  2. Power bij contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken
  3. Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties
  4. Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard
  5. Toekomstbestendig maken van organisatie

"Iedere Zeeuwse jongere zo snel, zo goed en zo tijdig mogelijk hulp bieden"

Wie zijn we?

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is opgericht door de 13 gemeenten in Zeeland en is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland met een eigen bestuurlijke aansturing.

De Inkooporganisatie staat zowel inhoudelijk als organisatorisch los van de GGD.

Wat doen we?

Voor de inkooporganisatie is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze geven de kaders aan waarbinnen de taken van de inkooporganisatie worden vormgegeven. De inkooporganisatie is gericht op een effectieve en efficiënte inkoop van zorg voor jeugd voor de 13 Zeeuwse gemeenten.