Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen. Door die verplichting, de jeugdhulpplicht, moeten gemeenten in ieder geval:

  • de jongere adviseren welke hulp het beste past
  • samen met de jongere de goede vorm van jeugdhulp kiezen
  • zorgen dat de gekozen jeugdhulp ook echt beschikbaar is.

Belangrijke doelen van de Jeugdwet zijn:

  • Gebruik maken van de eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk (het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt). Het is belangrijk dat zij de regie blijven houden over hun leven. En dat ze samen met hun eigen omgeving en professionele hulpverleners naar oplossingen zoeken.
  • Minder snel medicijnen voorschrijven en de zorgvraag terugbrengen.
  • Eerder (jeugd)hulp bieden op maat voor kwetsbare kinderen.
  • Samenhangende hulp voor gezinnen bieden: 1 gezin krijgt 1 plan met 1 regisseur.
  • Meer ruimte voor jeugdprofessionals en minder regeldruk bij hun werk.