Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Expertiseteam Jeugdhulp Zeeland

Het Expertiseteam Jeugdhulp Zeeland is een overleg waarbij besproken wordt wat de best passende vorm van jeugdhulp kan zijn. En dan vooral voor die jeugdigen waarbij er sprake is van complexe problematiek en er meestal samenwerking nodig is vanuit professionals en niet-professionals zodat het resultaat een positieve ontwikkeling is voor de jeugdige en zijn systeem.

Waar is het expertiseteam voor bedoeld?

Het Expertiseteam is vooral bedoeld voor hulpvragen waarbij het nog niet duidelijk is wát er nodig is aan passende hulp en minder bedoeld voor wachtlijstproblematiek of crisissituaties. Elke woensdagochtend is er een overleg, zoveel mogelijk in de regio waar de jeugdige / het gezin woont en zoveel mogelijk een gesprek waar het gezin zelf bij is.

Kernteam

Het kernteam bestaat uit 5 mensen (jeugdhulpaanbieders en iemand namens de gemeente) maar per bespreking wordt samen met de aanvrager bekeken wie er nog meer uitgenodigd kunnen worden, professionals en niet-professionals om tot een goed advies / aanbod te komen.

Casus inbrengen?

Voordat u een casus wilt inbrengen, graag eerst contact opnemen met de coördinator via expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl of telefonisch via 06  58 82 52 32

Casus inbrengen?

Neem contact op met de coördinator

expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Of bel naar het nummer 06 58 82 52 32

06 58 82 52 32