Nieuws

Nieuwsbrief februari 2019

Onderwerpen o.a.:

Samenvatting Consultatiebijeenkomst inkoopstrategie 2020 Kwaliteit in de jeugdhulp 3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020

 ...

Op 1 november 2018 is de regeling zak- en kleedgeld ingegaan. In de handreiking is de doelgroep bepaald op jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij en OTS) die...