Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Wat valt onder indirecte tijd?

Onder indirecte tijd valt bijvoorbeeld:

  • voorbereidingen voor een activiteit
  • verslaglegging van activiteiten
  • overleggen tussen jeugdhulpaanbieders

Deze regeling geldt NIET voor de casusregie codes (49B02 en 50Z08).

NB. Tijdens de contractperiode 2020 – 2023 zal er geen accountantscontrole worden uitgevoerd op het controlepunt Verhouding Directe/Indirecte tijd.