Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Handreiking NKD

In de handreiking versie 3.0 wordt een concrete uitwerking gegeven van de manier waarop de school het ondersteuningsniveau 2, 3 en 4 moet vormgeven om een vermoeden van ED goed te kunnen onderbouwen. Het uiteindelijke doel van het document is dat alle betrokkenen kennis hebben van de inhoud van de ondersteuningsniveaus.

Covid-19 richtlijnen

Als gevolg van de COVID-19-richtlijnen kan een knelpunt ontstaan in het verzorgen van onderwijs op maat. Het Nederlands Kwaliteitinstituut Dyslexie (NKD) heeft deze handreiking opgesteld om ook tijdens de COVID-19 maatregelen de continuïteit van dyslexiezorg te garanderen. Deze handreiking is bedoeld voor de uitzonderlijke gevallen, waarin het een school echt niet is gelukt om ondersteuning op niveau 2 en 3 te realiseren, met als gevolg dat het Leerlingendossier niet kan worden opgebouwd.