Dit perceel bestaat uit diensten bedoeld voor jeugdigen en hun systeem die op enig moment te maken krijgen met acute problemen die de bestaande situatie dusdanig verstoren dat directe inzet van Jeugdhulp noodzakelijk is. De diensten/prestaties bestaan uit:

 1. Provinciale bereikbaarheid dienst met als doel te bepalen wat de ernst van de situatie is, te de-escaleren en te bepalen wat nodig is: een ambulante spoedinterventie, een verblijfplek, reguliere jeugdhulp of geen vervolg te bereiken via professionele triage.
 2. Ambulante hulp die interventies uitvoert die hoofdzakelijk bestaat uit coördinatie rondom de jeugdige en/of het gezin en diagnostiek om tot een perspectiefplan te kunnen komen. Deze ambulante spoedinterventies is bij crisis binnen 6 uur en bij spoed binnen 24 uur beschikbaar. Resultaat is stabilisatie en zo nodig overdracht naar reguliere jeugdhulp of, indien noodzakelijk, crisisinterventies. Interventies zijn multidisciplinair en intersectoraal van aard en zijn gericht op zowel de jeugdige als het gezin/systeem thuis.
 3. Beschikbaarheid van crisisbedden, bestaande uit bed, bad en brood. Voor Zeeland zijn er totaal 4 bedden beschikbaar, te gebruiken voor Cliënten met diverse problematiek.
 4. Het iJW berichtenverkeer (zowel zorgtoewijzing als regieberichten) zijn conform het programma van eisen perceel 4, niet van toepassing voor crisishulp vanaf 1 april 2021.
  Uitzondering hierop zijn de (4) gezinsgerichte crisisplaatsen van Juvent waarop het berichtenverkeer wel van toepassing is. De prestatiecodes voor deze crisisplaatsen zijn opgenomen in de stamtabel contracten op de website van de inkooporganisatie.

  Time-outvoorzieningen per 1 april 2021

   

  Voor meer info zie: https://www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl/documenten/time-out-voorzieningen-...

  Telefoon per 01-04-2021: 085 - 48 33 129

   

Prestaties

J-GGZ crisis behandeling
Titel:
J-GGZ crisis behandeling
Prestatiecode:
54016
Omschrijving:
Lees meer
J-GGZ crisis verblijf
Titel:
J-GGZ crisis verblijf
Prestatiecode:
54017
Omschrijving:
Lees meer
Jeugdhulp crisis gezinshuis
Titel:
Jeugdhulp crisis gezinshuis
Prestatiecode:
46B02
Omschrijving:
Lees meer
Jeugdhulp crisis pleegzorg
Titel:
Jeugdhulp crisis pleegzorg
Prestatiecode:
46B05
Omschrijving:
Lees meer