De toegangsfunctie in de vorm van bereikbaarheid, beschikbaarheid en opnames voor jeugdigen die vallen in het domein Jeugd- en Opvoeding en in het domein jeugd met een Verstandelijke beperking wordt vanaf 1 januari 2020 vervuld door Crisisdienst De Brug. Crisisdienst de Brug bestaat uit de organisaties Basic Trust BV, DOK018 en MC Kinderplein.

Telefoon: 0411-65 06 81


Dit perceel bestaat uit diensten bedoeld voor jeugdigen en hun systeem die op enig moment te maken krijgen met acute problemen die de bestaande situatie dusdanig verstoren dat directe inzet van Jeugdhulp noodzakelijk is. De diensten/prestaties bestaan uit:

  1. Provinciale bereikbaarheid dienst met als doel te bepalen wat de ernst van de situatie is, te de-escaleren en te bepalen wat nodig is: een ambulante spoedinterventie, een verblijfplek voor maximaal 5 dagen, reguliere jeugdhulp of geen vervolg te bereiken via professionele triage.
  2. Ambulant provinciaal spoedteam met regionale inzet, die interventies uitvoert van maximaal 5 werkdagen en hoofdzakelijk bestaat uit coördinatie rondom de jeugdige en/of het gezin en diagnostiek om tot een perspectiefplan te kunnen komen. Deze ambulante spoedinterventies is bij crisis binnen 6 uur en bij spoed binnen 24 uur beschikbaar. Resultaat is stabilisatie en zo nodig overdracht naar reguliere jeugdhulp of, indien noodzakelijk, crisisinterventies. Interventies zijn multidisciplinair en intersectoraal van aard en zijn gericht op zowel de jeugdige als het gezin/systeem thuis.
  3. Beschikbaarheid van bedden, bestaande uit bed, bad en brood. Voor Zeeland zijn er totaal 4 bedden beschikbaar, te gebruiken voor Cliënten met diverse problematiek.

Prestaties

Bereikbaarheidsdienst
Titel:
Bereikbaarheidsdienst
Prestatiecode:
A
Omschrijving:
Bereikbaarheidsdienst in twee varianten - “buiten kantoortijden” of “24/7”
Lees meer
Spoedteam - ambulant (tot 15 uur)
Titel:
Spoedteam - ambulant (tot 15 uur)
Prestatiecode:
46B00
Omschrijving:
In elke regio (Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen) is het spoedteam beschikbaar die op basis van een melding door de bereikbaarheidsdienst of bijvoorbeeld politie, coördinatie in combinatie met ambulante spoedinterventies biedt aan de jeugdige en zijn/haar systeem. Het spoedteam biedt een kwalitatief en logistiek snelle procesgang aan de jeugdige en zijn ouder / verzorger, waarbij er samengewerkt wordt tussen de ketenpartners (expertise uitwisseling). Het spoedteam wordt ingezet bij Cliënten die niet bekend zijn vanuit de Percelen 1 en 3a. Het spoedteam heeft mandaat om een besluit te nemen over de inzet van een crisisbed en geeft advies over vervolghulp in overleg met de jeugdhulpaanbieder die deze vervolghulp zal bieden en met de toegang.
Lees meer
Spoedteam - ambulant (vanaf 15 tot 25 uur)
Titel:
Spoedteam - ambulant (vanaf 15 tot 25 uur)
Prestatiecode:
46B01
Omschrijving:
In elke regio (Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen) is het spoedteam beschikbaar die op basis van een melding door de bereikbaarheidsdienst of bijvoorbeeld politie, coördinatie in combinatie met ambulante spoedinterventies biedt aan de jeugdige en zijn/haar systeem. Het spoedteam biedt een kwalitatief en logistiek snelle procesgang aan de jeugdige en zijn ouder / verzorger, waarbij er samengewerkt wordt tussen de ketenpartners (expertise uitwisseling). Het spoedteam wordt ingezet bij Cliënten die niet bekend zijn vanuit de Percelen 1 en 3a. Het spoedteam heeft mandaat om een besluit te nemen over de inzet van een crisisbed en geeft advies over vervolghulp in overleg met de jeugdhulpaanbieder die deze vervolghulp zal bieden en met de toegang.
Lees meer
Spoedteam - ambulant (vanaf 25 uur)
Titel:
Spoedteam - ambulant (vanaf 25 uur)
Prestatiecode:
49B03
Omschrijving:
In elke regio (Walcheren, Oosterschelderegio en Zeeuws-Vlaanderen) is het spoedteam beschikbaar die op basis van een melding door de bereikbaarheidsdienst of bijvoorbeeld politie, coördinatie in combinatie met ambulante spoedinterventies biedt aan de jeugdige en zijn/haar systeem. Het spoedteam biedt een kwalitatief en logistiek snelle procesgang aan de jeugdige en zijn ouder / verzorger, waarbij er samengewerkt wordt tussen de ketenpartners (expertise uitwisseling). Het spoedteam wordt ingezet bij Cliënten die niet bekend zijn vanuit de Percelen 1 en 3a. Het spoedteam heeft mandaat om een besluit te nemen over de inzet van een crisisbed en geeft advies over vervolghulp in overleg met de jeugdhulpaanbieder die deze vervolghulp zal bieden en met de toegang.
Lees meer
Verblijf - crisis
Titel:
Verblijf - crisis
Prestatiecode:
54017
Omschrijving:
Er is sprake van een crisis bij een plotselinge, ernstige ontregeling (in de fysieke, sociale en psychische gesteldheid van de jeugdige of van de omgeving) met als gevolg het ontstaan van een acuut onhoudbare situatie in het thuismilieu of de woonsituatie van de jeugdige. Een crisis-verblijf wordt ingezet als er sprake is van een dringende situatie waarbij de jeugdige niet thuis kan blijven en zijn veiligheid en opvoeding in het geding zijn. Jeugdhulp crisis verblijf duurt maximaal 5 dagen met als doel stabiliseren van een crisis zodat de jeugdig weer terug naar huis kan of naar een lichtere vorm van (gezinsgerichte) zorg. Het verblijf biedt tenminste: verblijf, verzorging, veiligheid en opvoeding. Er is altijd eerst afgewogen of een ambulante aanpak van de crisissituatie volstaat vanuit het regionale, ambulante spoedteam of een mogelijkheid van crisisplaatsing in het eigen netwerk. Alleen als dit niet mogelijk is, wordt deze prestatie ingezet. Om een overgang naar reguliere zorg te bevorderen, zal gedurende de crisisplaatsing aanvullend op het verblijf het ambulante spoedteam worden ingezet. Duur van de opname is maximaal 5 werkdagen.
Lees meer