Laatste update op: 3 mei 2021

Heropening inschrijving jeugdhulp Zeeland

In het afgelopen jaar heeft het inkooptraject “naar effectieve samenwerking in de jeugdhulp in Zeeland” geresulteerd in contracten voor de jeugdhulp vanaf 2020. Voor een deel van deze jeugdhulp is het mogelijk om binnenkort (opnieuw) in te schrijven, namelijk voor:

  •         het specialistisch collectief aanbod, (perceel 5),  
  •         lichte begeleiding (perceel 6),
  •         diensten voor uitvoering van de lokale toegangstaken (perceel 7).

 

In 2021 zijn twee termijnen voor inschrijving voor de percelen 5, 6 en 7.

4 augustus 2021 kunt u zich weer inschrijven.


Mogelijkheden tot wijziging

Om in de toekomst een blijvend passend aanbod op een veranderende behoefte aan jeugdhulp te bieden en tegelijkertijd een stabiel en samenhangend jeugdhulplandschap te bewerkstellingen binnen de percelen 1, 3a en 4 bestaan mogelijkheden tot wijziging in samenstelling opdrachtnemers.