Laatste update op: 16 maart 2021

Aanbesteding time-out voorzieningen (perceel 4)

Voor de uitvoering van de time-outvoorzieningen in 2020 zijn overbruggingsovereenkomsten gesloten met Juvent en met Emergis. Deze hebben een looptijd tot en met 31 maart 2021.

De bestuurscommissie Inkoop heeft besloten tot de inkoop van de time-out voorzieningen met als doel per 1 april 2021 meerjarenovereenkomsten te hebben. Het perceel is opgesplitst in twee subpercelen:

Perceel 4.1: acute J-GGD (incl. WvGGZ)

Perceel 4.2: acute jeugdhulp bij gedrags- en opvoedingsproblematiek, inclusief LVB

Voor de levering van beide diensten per 1 april 2021 wordt een Europese aanbesteding doorlopen.

Op 17 juni 2020 heeft een marktverkenning plaats gevonden. Het verslag hiervan is beschikbaar.

De (voorlopige) planning van het inkooptraject ziet er als volgt uit:

Publicatie aanbestedingsstukken: 9 september 2020

Indienen van vragen: 30 september 2020

Publicatie Nota van Inlichtingen: 7 oktober 2020

Inschrijven: 6 november 2020 om 12.00 uur

Besluit over gunning: 26 november 2020

Bekendmaking gunningsbesluit: 27 november 2020

Definitieve gunning: 18 december 2020

Start overeenkomst: 1 april 2021

Voor vragen kunt u terecht bij Cora Schout

Heropening inschrijving jeugdhulp Zeeland

In het afgelopen jaar heeft het inkooptraject “naar effectieve samenwerking in de jeugdhulp in Zeeland” geresulteerd in contracten voor de jeugdhulp vanaf 2020. Voor een deel van deze jeugdhulp is het mogelijk om binnenkort (opnieuw) in te schrijven, namelijk voor:

  •         het specialistisch collectief aanbod, (perceel 5),  
  •         lichte begeleiding (perceel 6),
  •         diensten voor uitvoering van de lokale toegangstaken (perceel 7).

 

In 2021 zijn twee termijnen voor inschrijving voor de percelen 5, 6 en 7.

4 augustus 2021 kunt u zich weer inschrijven.


Mogelijkheden tot wijziging

Om in de toekomst een blijvend passend aanbod op een veranderende behoefte aan jeugdhulp te bieden en tegelijkertijd een stabiel en samenhangend jeugdhulplandschap te bewerkstellingen binnen de percelen 1, 3a en 4 bestaan mogelijkheden tot wijziging in samenstelling opdrachtnemers.