Laatste update op: 10 juli 2020

Aanbesteding time-out voorzieningen (perceel 4)

Voor de uitvoering van de time-outvoorzieningen in 2020 zijn overbruggingsovereenkomsten gesloten met Juvent en met Emergis. Deze hebben een looptijd tot en met 31 december 2020.

De bestuurscommissie Inkoop heeft besloten tot de inkoop van de time-out voorzieningen met als doel per 1 januari 2020 meerjarenovereenkomsten te hebben. Het perceel is opgesplitst in twee subpercelen:

Perceel 4.1: acute J-GGD (incl. WvGGZ)

Perceel 4.2: acute jeugdhulp bij gedrags- en opvoedingsproblematiek, inclusief LVB

Voor de levering van beide diensten per 1 januari 2021 wordt een Europese aanbesteding doorlopen. De aanbestedingsdocumenten zijn momenteel in voorbereiding.

Op 17 juni 2020 heeft een marktverkenning plaats gevonden. Het verslag hiervan is beschikbaar.

De voorlopige planning van het inkooptraject ziet er als volgt uit:

Publicatie aan bestedingsstukken: 26 augustus 2020

Indienen van vragen: 23 september 2020

Publicatie Nota van Inlichtingen: 30 september 2020

Inschrijven: 21 oktober 2020

Besluit over gunning: 27 november

Start overeenkomst: 1 januari 2021

Voor vragen kunt u terecht bij Marianne Oudenaarden of Cora Schout

Heropening inschrijving jeugdhulp Zeeland

In het afgelopen jaar heeft het inkooptraject “naar effectieve samenwerking in de jeugdhulp in Zeeland” geresulteerd in contracten voor de jeugdhulp vanaf 2020. Voor een deel van deze jeugdhulp is het mogelijk om binnenkort (opnieuw) in te schrijven, namelijk voor:

  •         het specialistisch collectief aanbod, (perceel 5),  
  •         lichte begeleiding (perceel 6),
  •         diensten voor uitvoering van de lokale toegangstaken (perceel 7).

 

In 2020 volgt nog een termijn voor contractering voor deze jeugdhulp, namelijk per 1 november. In de maand voorafgaand aan deze data bestaat de mogelijkheid om in te schrijven. Het tijdpad wordt hieraan aangepast.

Eind 2020 maken we bekend welke termijnen voor 2021 van toepassing zijn.

Mogelijkheden tot wijziging

Om in de toekomst een blijvend passend aanbod op een veranderende behoefte aan jeugdhulp te bieden en tegelijkertijd een stabiel en samenhangend jeugdhulplandschap te bewerkstellingen binnen de percelen 1, 3a en 4 bestaan mogelijkheden tot wijziging in samenstelling opdrachtnemers.