De wetgeving schept niet altijd duidelijkheid als het gaat om verantwoordelijkheden van c.q. financiering door onderwijs en gemeenten betreffende verzorging en/of begeleiding in de klas. De TFJ werkgroep aansluiting onderwijs-zorg heeft hierom een "Beslismodel" ontworpen, dat door professionals van de toegangsloketten van gemeenten, onderwijs en zorg gehanteerd kan worden.

Bij vragen over en reacties op het model kan men contact opnemen met Karin Stobbelaar van RPCZ (kstobbelaar@rpcz.nl) 0118 – 480 889.