Als gevolg van de decentralisatie van de (Rijks)taken voor de zorg voor de jeugd zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp.

Doelstellingen

  • De inkoop van jeugdhulp voor de regio Zeeland is effectief en efficiënt georganiseerd
  • Er is een duidelijke en transparante werkwijze voor de inkoop van zorg voor jeugd
  • Bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden

Wie zijn we?

De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland is opgericht door de 13 gemeenten in Zeeland en is ondergebracht bij de gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland met een eigen bestuurlijke aansturing.

De inkooporganisatie staat zowel inhoudelijk als organisatorisch los van de GGD.

In een organogram ziet dit er als volgt uit:

Wat doen we?

Voor de inkooporganisatie is een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze geven de kaders aan waarbinnen de taken van de inkooporganisatie worden vormgegeven. De inkooporganisatie is vooral gericht op een effectieve en efficiënte inkoop van zorg voor jeugd voor de 13 Zeeuwse gemeenten.

Taken en rol van de inkooporganisatie

  • Inkopen en contracteren van zorg
  • Uitvoeren van contractbeheer
  • Voeren van onderhandelingen met zorgaanbieders
  • Verzamelen van benodigde gegevens t.b.v. monitoring en verantwoording
  • Bewaken van de Zeeuws brede afspraken
  • Optreden als aanspreekpunt voor jeugdhulpaanbieders en gemeenten

Aanspreekpunten

De contractmanagers zijn verbonden aan één of meerdere van deze onderwerpen en aan één regio.

Will Hessels

Oosterschelderegio, Corona maatregelen

Liesbeth Valk

Walcheren, collectieve voorzieningen (perceel 5), implementatie overeenkomsten

Cora Schout

Zeeuws-Vlaanderen, Gecertificeerde Instellingen, dyslexie (perceel3b), onderwijszorgarrangementen,  time-outvoorzieningen (perceel 4)

Ingrid de Kok

Expertiseteam, complexe casuïstiek, dienstverlening aan gemeentelijke toegangen (perceel 7)

Proclaimer en Privacy Statement