Nieuwsbrief oktober

17 oktober 2017 Nieuwsbrief oktober 2017

Nieuwsbrief juli

16 oktober 2017 Nieuwsbrief juli 2017.

Fysieke overlegtafel J-GGZ

22 augustus 2017 Op 4 juli is door de programmamanager Jeugd Zeeland in samenwerking met de Inkooporganisatie een fysieke overlegtafel voor gecontracteerde aanbieders J-GGZ georganiseerd.Doel van deze overlegtafel was om oplossingen te zoeken voor de ervaren knelpunten in de in-, door- en uitstroom in de J-GGZ, met het uitgangspunt hoe gemeenten en jeugdhulpaanbieders J-...

Digitaal productenboek

16 augustus 2017 Onze website is aangepast. Onder ‘Jeugdhulp’ vindt u het overzicht van jeugdhulp-interventies.Hierin maken  de jeugdhulpaanbieders  hun  gecontracteerde producten, methodieken en wachttijden inzichtelijk . Op dit moment hebben nog niet alle  gecontracteerde jeugdhulpaanbieders het overzicht geheel of gedeeltelijk ingevuld, ons streven is dat medio...

Netwerkevent 27 juni 2017

02 augustus 2017 Op dinsdag 27 juni vond het netwerkevent van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland plaats bij het Klok’uus. Doelstelling was elkaar (beter) leren kennen zodat er een intensievere samenwerking ontstaat. In totaal waren er ongeveer 125 deelnemers. Interim-manager Ed Magnée van Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland verzorgde het openingswoord. Scarlett...

Bijeenkomst iJW berichtenverkeer

29 mei 2017 Na de zomer zal de inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland van start gaan met het iJW-berichtenverkeer. Op dinsdag 4 juli a.s. om 13.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur willen wij u als Jeughulpaanbieders bijpraten over de ontwikkelingen, onze planning en wat u kunt verwachten na de zomer. Het is een eerste aankondiging om de klokken gelijk te stellen en gezamenlijk...

Pagina's