Coördinatie problematische scheidingen met kinderen (JOOP)

15 oktober 2018 De Zeeuwse gemeenten hebben besloten tot het oprichten van de functie "JOOP", mede op advies van de landelijke actieagenda "Scheiden.. en de kinderen dan". Deze gemeenten hebben de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gemandateerd om namens hen de inkoop middels een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de...

Nieuwsbrief 3 - 2018

02 oktober 2018 Nieuwsbrief oktober 2018. Een greep uit de onderwerpen: dyslexie Verandering van het landelijk aanbod jeugdhulp 2019 Jeugdhulp aan kinderen in het AZC per 2019 Aspecifiek toewijzen

Bedrijfsvoeringsprotocol 2.0

25 juli 2018 Op 6 juli jl heeft de werkgroep Bedrijfsvoering de laatste hand gelegd aan het bedrijfsvoeringsprotocol 2.0, zaken zoals a-specifiek toewijzen en verwijzingen van een GI zijn hierin opgenomen. Het bedrijfsvoeringsprotocol is beschikbaar via documenten / berichtenverkeer op onze website. Vragen en/of opmerkingen kunnen gemaild worden naar info@...

Werkproces LET JB (Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming)

11 juli 2018 Administratief proces, afspraken: De inzet van het LET wordt niet geregistreerd via het digitale berichtenverkeer. Hiervoor is de inzet te incidenteel (enkele keren in Zeeland per jaar). Als door een bij een Zeeuwse cliënt betrokken Gecertificeerde Instelling bepaalt dat de inzet van het LET noodzakelijk is en de daarvoor afgesproken doorgeleiding (o.m....

Nieuwsbrief 2 - 2018

22 juni 2018 In deze nieuwsbrief vindt u de aandachtsgebieden van onze contractmanagers, informatie over het Expertteam en Dyslexiezorg.

Nieuwsbrief 1 - 2018

23 maart 2018 Nieuwsbrief 1 - 2018 De nieuwsbrief maart 2018 omvat vooral items over het berichtenverkeer.

iJW berichtenverkeer - versie 2.2.

13 maart 2018 Van 29 maart tot 3 april stapt de keten over naar iWmo en iJw versie 2.2. Benader uw softwareleverancier over wat er moet gebeuren om dit voor te bereiden. Hieronder vindt u de deadlines en acties die landelijk zijn afgesproken in de migratie-draaiboeken van Zorginstituut Nederland.   Aandachtspunten: Na 3 april kunnen er geen berichten in versie 2.1 meer...

Regiobijeenkomst iJW berichtenverkeer en Controleproces 2017

16 februari 2018 Op 6 en 15 februari zijn regiobijeenkomsten georganiseerd met als onderwerp iJW berichtenverkeer en controleproces 2017. Wij kunnen terug kijken op zinvolle bijeenkomsten met een goede opkomst. Zie ook hand-out.

Regiobijeenkomsten

30 januari 2018 Berichtenverkeer in de praktijk en Controleproces 2017 Op 6 en 15 februari organiseert de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland een bijeenkomst met betrekking tot het berichtenverkeer in de praktijk en het controleproces 2017. Voor diegene die overdag niet aanwezig kan zijn, wordt het programma ook ’s avonds aangeboden.   Dinsdag 6 februariDe Brouwzaele,...

wijziging tarief instemmingsverklaring

02 november 2017 Om voldoende aanbod te hebben op het product “instemmingsverklaring gesloten jeugdhulp” (huidige code PR102, vanaf 1-1-2018 50Z02) zijn wij genoodzaakt om een wijziging op het tarief toe te passen. Het tarief wordt als volgt: Uurtarief van € 93,60 (uitgaande van 8 uur voor regulier verzoek, 10 uur voor spoedverzoek) Reistijd € 46,80 per uur Km-vergoeding...

Pagina's