Nieuwsbrief 1 - maart 2020

13 maart 2020 In deze nieuwsbrief oa. Contractering regionale jeugdhulp - perceel 3a Overbruggingsovereenkomsten en implementatie gunning 3a Aanbesteding Open House, tweede termijn 2020

zorgtoewijzingen - overbruggingsovereenkomsten

10 januari 2020 Aangezien perceel 3a nog niet gegund is, zijn overbruggingsovereenkomsten afgesloten voor de duur van maximaal 6 maanden. De aanbieders en bijbehorende productcodes (dezelfde codes als 2019) zijn terug te vinden op onze website. Zorgtoewijzingen vinden plaats op de reguliere wijze. Voor de duur van de zorgtoewijzing is zorginhoud leidend. Dit betekent dat...

Nieuwsbrief 3 - december 2019

30 december 2019 Nieuwsbrief december 2019 In deze nieuwsbrief o.a. Ondertekening nieuwe contracten Heropening inschrijving jeugdhulp Zeeland Implementatie administratieve processen 2020 Nieuwe directeur Inkooporganisatie

Bereikbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp Zeeland

20 december 2019 Op 12 december 2019 zijn er tussen de Zeeuwse gemeenten en een groot aantal  aanbieders in de Jeugdhulp ( jeugd-GGZ, jeugd- en opvoeding en jeugd-lvb) meerjarenafspraken gemaakt over de jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen in Zeeland. Om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie goed te laten plaatsvinden zijn er voor de komende 3 maanden een...

Ondertekening meerjarige contracten voor jeugdhulp in Zeeland

13 december 2019 Na een intensief traject van overleg, consultatie en aanbesteding zijn op 12 december de nieuwe overeenkomsten getekend voor het leveren van verschillende vormen van jeugdhulp in Zeeland voor de periode 2020-2023. Wethouder Derk Alssema van Goes gaf in zijn functie als voorzitter van de Jeugdhulpregio Zeeland en voorzitter van de Bestuurscommissie Inkoop...

Nieuwsbrief 2 - augustus 2019

28 augustus 2019 Nieuwsbrief augustus 2019. Onderwerpen o.a. Nieuwe contractperiode vanaf 2020 Administratieve afspraken overgang 2019-2020 Landelijk administratieprotocol berichtenverkeer  

Subsidiemogelijkheden ZonMW JZOJP

02 juli 2019 Samenwerking in het Zorglandschap is een belangrijk thema. Het is noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Hieraan draagt de regeling JZOJP bij – met een voucher waarmee...

Eerste en tweede vragenronde Inkoop 2020

01 juli 2019 Voor beide aanbestedingen is de beantwoording van de eerste vragenronde vrijdag 28 juni gepubliceerd. Zie voor verdere informatie het aanbestedingsplatform Negometrix. Tegelijkertijd is de mogelijkheid voor het stellen van vragen voor de tweede ronde opengesteld. Deze tweede vragenronde sluit op 10 juli.

Zeeuwse regiekaart

24 juni 2019 De Zeeuwse gemeenten hebben in de afgelopen periode samen met veldpartijen vorm en inhoud gegeven over de werkwijze bij regie in het sociaal domein, zorg en veiligheid. Hierbij treft u de handreiking Zeeuwse Regiekaart (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg en Veiligheid aan en de Zeeuwse regiekaart. In de periode september 2019 tot en met maart 2020 werken de...

Inkoop 2020 - Negometrix

18 juni 2019 Hierbij treft u een link aan naar filmpjes over het gebruik van Negometrix. Het betreft uitleg over: - Het openen van een aanbesteding - De aanmelding voor een aanbesteding - Het stellen van vragen over een aanbesteding

Pagina's