Nieuwsbrief 2 - augustus 2019

28 augustus 2019 Nieuwsbrief augustus 2019. Onderwerpen o.a. Nieuwe contractperiode vanaf 2020 Administratieve afspraken overgang 2019-2020 Landelijk administratieprotocol berichtenverkeer  

Subsidiemogelijkheden ZonMW JZOJP

02 juli 2019 Samenwerking in het Zorglandschap is een belangrijk thema. Het is noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Hieraan draagt de regeling JZOJP bij – met een voucher waarmee...

Eerste en tweede vragenronde Inkoop 2020

01 juli 2019 Voor beide aanbestedingen is de beantwoording van de eerste vragenronde vrijdag 28 juni gepubliceerd. Zie voor verdere informatie het aanbestedingsplatform Negometrix. Tegelijkertijd is de mogelijkheid voor het stellen van vragen voor de tweede ronde opengesteld. Deze tweede vragenronde sluit op 10 juli.

Zeeuwse regiekaart

24 juni 2019 De Zeeuwse gemeenten hebben in de afgelopen periode samen met veldpartijen vorm en inhoud gegeven over de werkwijze bij regie in het sociaal domein, zorg en veiligheid. Hierbij treft u de handreiking Zeeuwse Regiekaart (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg en Veiligheid aan en de Zeeuwse regiekaart. In de periode september 2019 tot en met maart 2020 werken de...

Inkoop 2020 - Negometrix

18 juni 2019 Hierbij treft u een link aan naar filmpjes over het gebruik van Negometrix. Het betreft uitleg over: - Het openen van een aanbesteding - De aanmelding voor een aanbesteding - Het stellen van vragen over een aanbesteding

Aanbestedingen voor de jeugdhulp in Zeeland vanaf 2020

24 mei 2019 23 mei 2019 zijn er twee aanbestedingen voor de jeugdhulp Zeeland vanaf 2020 gepubliceerd: 1. Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 2. Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (Open House) Beide aanbestedingen zijn zowel via Negometrix als via TenderNed benaderbaar. Vragen kunnen alleen via de aangegeven route gesteld worden. Binnenkort  zal een...

Nieuwsbrief 1 - 2019

05 maart 2019 Nieuwsbrief februari 2019 Onderwerpen o.a.: Samenvatting Consultatiebijeenkomst inkoopstrategie 2020 Kwaliteit in de jeugdhulp 3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020    

Wijziging zak- en kleedgeld regeling Zeeland

04 maart 2019 Op 1 november 2018 is de regeling zak- en kleedgeld ingegaan. In de handreiking is de doelgroep bepaald op jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij en OTS) die in een residentiële voorziening verblijven en waarbij het zak- en kleedgeld niet door de ouders wordt bekostigd. Geconstateerd wordt dat ook bij kinderen die in een residentiële...

3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020

04 maart 2019 Op 13 maart a.s. vindt de derde en vooralsnog laatste consultatieronde plaats voor de Inkoopstrategie 2020. In deze consultatieronde nodigen we per perceel een beperkt aantal aanbieders uit om heel gericht een aantal vragen te behandelen over de concept-bestekken voor het inkoop/aanbestedingsproces. U wordt van harte uitgenodigd om u hiervoor aan te melden...

Berichtenverkeer - Release 2.3

15 februari 2019 Op 1 april 2019 treedt release 2.3 in werking. Om de migratie van 2.2 naar 2.3 te realiseren, is voor alle jeugdhulpaanbieders en gemeenten in Nederland een migratieplan geschreven. Dit migratieplan is terug te vinden via https://istandaarden.nl/istandaarden/ijw/ontwikkeling-release-ijw-23. Om ervoor te zorgen dat de 2.2-berichten tijdig zijn afgehandeld...

Pagina's