zorgtoewijzingen - overbruggingsovereenkomsten

10 januari 2020

Aangezien perceel 3a nog niet gegund is, zijn overbruggingsovereenkomsten afgesloten voor de duur van maximaal 6 maanden. De aanbieders en bijbehorende productcodes (dezelfde codes als 2019) zijn terug te vinden op onze website.

Zorgtoewijzingen vinden plaats op de reguliere wijze. Voor de duur van de zorgtoewijzing is zorginhoud leidend. Dit betekent dat er ook zorg voor een jaar afgegeven kan worden, indien noodzakelijk.