Zeeuwse regiekaart

24 juni 2019

De Zeeuwse gemeenten hebben in de afgelopen periode samen met veldpartijen vorm en inhoud gegeven over de werkwijze bij regie in het sociaal domein, zorg en veiligheid. Hierbij treft u de handreiking Zeeuwse Regiekaart (de-)escaleren Sociaal Domein, Zorg en Veiligheid aan en de Zeeuwse regiekaart. In de periode september 2019 tot en met maart 2020 werken de Zeeuwse gemeenten aan de implementatie van de Regiekaart.

Handreiking Zeeuwse regiekaart

Zeeuwse regiekaart