WAY OUT Basic Trust en Pandor

17 juni 2021

Er was onduidelijkheid ontstaan over de individuele dagbegeleiding die Basic Trust en Pandor aanbieden onder de naam Way Out. Bij de Inkooporganisatie en gemeentelijke Toegang is ten onrechte aangenomen dat deze individuele dagbegeleiding onder het product OZA zou vallen.

Ondanks dat Basic Trust en Pandor dit op verschillende momenten hebben gerectificeerd is dit beeld toch – ten onrechte - blijven bestaan.

Het aanbod Way Out van Basic Trust en Pandor valt echter onder product 45A40. Basic Trust en Pandor (als onderaannemer) zijn hiervoor gecontracteerd en zij kunnen dit aanbieden onder de naam Way-Out.