Time-out Voorzieningen met ingang van 1 april 2020

30 maart 2020

Vanaf 01-04-2020 zullen de Time-out Voorzieningen (Perceel 4; de provinciale bereikbaarheidsdienst, de ambulante spoedhulp en de crisisbedden) in goed overleg niet meer uitgevoerd worden door CD De Brug.

Met Emergis en Juvent zijn overbrugginsovereenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van deze taken over de periode 01-04 tot en met 31-12-2020. Deze partijen gaan ook de crisishulp bieden voor de jeugdigen die reeds in zorg zijn via de percelen 1 en 3.

Hieronder informatie over de bereikbaarheid voor de Zeeuwse gemeenten buiten kantoortijden, ambulante spoedhulp en de mogelijkheden voor time-outvoorzieningen voor nieuwe en reeds bestaande cliënten.

De afspraken vanaf 01-04-2020 zijn als volgt:

  • De toegangsfunctie in de vorm van bereikbaarheid, beschikbaarheid en opnames voor jeugdigen die vallen in het domein Jeugd- en Opvoeding en in het domein jeugd met een Verstandelijke beperking wordt vanaf 1 april 2020 vervuld door Juvent.
  • Emergis zal de crisisfunctie (in de vorm van beschikbaarheid, bereikbaarheid en opnames) blijven vervullen voor jeugdigen die vallen onder de jeugd-GGZ (inclusief de Wet verplichte GGZ).


Het telefoonnummer crisisdienst voor de jeugd in Zeeland is  0411-650681


Nadere toelichting:

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

Definitie: betreft de perioden buitenom de tijden tussen 8.30 en 17.00 uur van maandag tot en met donderdag, de periode buitenom de tijden 8.30 en 12.00 uur op de vrijdag en de 24 uur per dag op de hieronder genoemde feest- en brugdagen. 

April

vrijdag 10 april (Goede Vrijdag)

maandag 13 april (2e Paasdag)

maandag 27 april (Koningsdag)

Mei

maandag 4 mei (Brugdag; dag voor Bevrijdingsdag)

dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)

donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

vrijdag 22 mei (Brugdag; dag na Hemelvaartsdag)

Juni

Maandag 1 juni (2e Pinksterdag)

December

Vrijdag 25 december (1e Kerstdag)

Crisis

Met Emergis en Juvent is afgesproken dat na inzet zo spoedig mogelijk (uiterlijk de volgende werkdag) contact met de desbetreffende Toegang wordt gelegd om de situatie rondom de jeugdige en zijn systeem te bespreken en in overleg een insteek en tijdspad te bepalen.

Crisisverblijf is in eerste instantie voor 5 dagen, indien nodig kan dit met (maximaal) 23 dagen worden uitgebreid.

Toewijzingsbericht (JW301) voor de crisisverblijf wordt eenmalig afgegeven. Prestatiecode 50Z20 met als omschrijving Crisisverblijf na 01-04-2020. Deze toewijzing kan via een JW315 worden aangevraagd en wordt na overleg over de situatie afgegeven door de Toegang.

Naast verblijf kan bij Jeugd- en opvoedondersteuningscrisissen door Juvent een JW301 voor de 45A41 (Systeemgerichte opvoedinterventies – zwaar – individueel) worden aangevraagd. Standaard in eerste instantie voor de duur van 28 dagen, maximaal  14 uur per week.