Subsidiemogelijkheden ZonMW JZOJP

02 juli 2019

Samenwerking in het Zorglandschap is een belangrijk thema. Het is noodzakelijk dat de regionale partners een gedeeld beeld hebben van de (zorg)opgave in de regio: wat is de zorgvraag en hoe ontwikkelt deze zich de komende jaren? Hoe sluit dit aan op het bestaande zorg- en ondersteuningsaanbod? Hieraan draagt de regeling JZOJP bij – met een voucher waarmee samenwerkende regionale partijen hulp kunnen inschakelen om tot dit beeld te komen. Bijgevoegd meer informatie over de mogelijkheden voor ondersteuning en hierbij de link naar de website van ZonMW.

 

De subsidie die met een voucher kan worden aangevraagd, bedraagt maximaal € 10.000,- en heeft een looptijd van maximaal 9 maanden. Een samenwerkingsverband kan maximaal 2 keer een voucher aanvragen; bijvoorbeeld een voor expertise en een voor data levering en bewerking. De deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor een projectvoorstel of de uitvoering van een project is dinsdag 9 juli 2019 14.00 uur.