Pilot Jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio

30 oktober 2020

De Oosterschelderegio is 1 september gestart met een pilot Jeugdbeschermingstafel (JBT), deze loopt door tot 1 februari 2021.

De JBT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van -0 tot 18 jaar, waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de fysieke veiligheid van kinderen en de huidig ingezette vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is.

zie ook:

JBT ontwikkeling januari 2020

Routeschema aanmelding Jeugdbeschermingstafel

Veiligheidskaart advies- consult Jeugdbeschermingstafel