Nieuwsbrief 1 - 2019

05 maart 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Onderwerpen o.a.:

  • Samenvatting Consultatiebijeenkomst inkoopstrategie 2020
  • Kwaliteit in de jeugdhulp
  • 3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020