Civiel Trajectberaad

16 december 2020
  • Ondersteunt jeugdige en ouders bij het herpakken van de regie.
  • Draagt bij aan het realiseren van een duurzaam behandeltraject.
  • Voorkomt onnodige (spoed)plaatsing in de gesloten jeugdzorg.
  • Verkort JeugdzorgPlus plaatsing.

Wanneer?

Overweeg je een plaatsing in de JeugdzorgPlus? Zit een jongere al in een JeugdzorgPlus instelling, bijvoorbeeld met een spoedmachtiging? Is er (nog) geen goede vervolgplek als een jongere klaar is met zijn behandeling? Neem dan als verwijzer contact op met de plaatsingscoördinatoren van Almata.

Meer informatie