Berichtenverkeer

10 februari 2021

De automatische verwerker staat weer open en de onderliggende issues zijn opgelost. In een incidenteel geval kan een bericht niet verwerkt worden. De versturende partij wordt dan middels het retourbericht op de hoogte gebracht en/of wordt op een andere wijze hierover in kennis gesteld.