Bereikbaarheid time-out voorzieningen

18 december 2020

Het telefoonnummer crisisdienst voor de jeugd in Zeeland is 0411-650681 (buiten kantooruren)

  • De toegangsfunctie in de vorm van bereikbaarheid, beschikbaarheid en opnames voor jeugdigen die vallen in het domein Jeugd- en Opvoeding en in het domein jeugd met een Verstandelijke beperking wordt vervuld door Juvent.
  • Emergis vervult de crisisfunctie (in de vorm van beschikbaarheid, bereikbaarheid en opnames) voor jeugdigen die vallen onder de jeugd-GGZ (inclusief de Wet verplichte GGZ).

Nadere toelichting:

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

Definitie: betreft de perioden buitenom de tijden tussen 8.30 en 17.00 uur van maandag tot en met donderdag, de periode buitenom de tijden 8.30 en 12.00 uur op de vrijdag en de 24 uur per dag op feest- en brugdagen.

Vrijdag 25 december (1e Kerstdag)

Vrijdag 1 januari 2021 (Nieuwjaarsdag)