Bereikbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp Zeeland

20 december 2019

Op 12 december 2019 zijn er tussen de Zeeuwse gemeenten en een groot aantal  aanbieders in de Jeugdhulp ( jeugd-GGZ, jeugd- en opvoeding en jeugd-lvb) meerjarenafspraken gemaakt over de jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen in Zeeland.

Om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie goed te laten plaatsvinden zijn er voor de komende 3 maanden een aantal aanvullende afspraken gemaakt die betrekking hebben op de acute crisiszorg aan jeugdigen.

 Deze afspraken zijn als volgt:

  • De toegangsfunctie in de vorm van bereikbaarheid, beschikbaarheid en opnames voor jeugdigen die vallen in het domein Jeugd- en Opvoeding en in het domein jeugd met een Verstandelijke beperking wordt vanaf 1 januari 2020 vervuld door Crisisdienst De Brug. Crisisdienst de Brug bestaat uit de organisaties Basic Trust BV, DOK018 en MC Kinderplein.
    Dit betreft de functie die eerder werd vervuld onder de naam Crisis Interventie Dienst ( met o.a. Juvent , Intervence en Veilig Thuis) . Het telefoonnummer blijft hetzelfde

0411-65 06 81

  • Emergis zal de crisisfunctie ( in de vorm van beschikbaarheid, bereikbaarheid en opnames) blijven vervullen voor jeugdigen die vallen onder de  jeugd-GGZ (inclusief WvGGZ). Emergis vervult deze functie op het moment ook al. Het nummer is ook niet veranderd, het betreft

0113-267000