Aanbestedingen voor de jeugdhulp in Zeeland vanaf 2020

24 mei 2019 23 mei 2019 zijn er twee aanbestedingen voor de jeugdhulp Zeeland vanaf 2020 gepubliceerd: 1. Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 voor de volgende percelen: Perceel 1: Provinciale jeugdhulp, (extra)-intensieve behandelprogramma’sPerceel 3a: Regionale jeugdhulp, behandelprogramma’s en intensieve begeleidingPerceel 3b: Regionale jeugdhulp, dyslexiePerceel...

27 mei 2019 Netwerkbijeenkomst Inkoop Jeugdhulp 2020

03 april 2019 Vanwege de meivakantie wordt de eerder aangekondigde netwerkbijeenkomst (2 mei) uitgesteld. De nieuwe datum wordt: Maandag 27 mei van 15.00 tot 18.00 uur in de Stenge, te Heinkenszand Tijdens deze bijeenkomst stellen wij u in de gelegenheid elkaar te ontmoeten en contacten te leggen met collega jeugdhulpaanbieders, eventueel al opgedane...

Nieuwsbrief 1 - 2019

05 maart 2019 Nieuwsbrief februari 2019 Onderwerpen o.a.: Samenvatting Consultatiebijeenkomst inkoopstrategie 2020 Kwaliteit in de jeugdhulp 3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020    

Wijziging zak- en kleedgeld regeling Zeeland

04 maart 2019 Op 1 november 2018 is de regeling zak- en kleedgeld ingegaan. In de handreiking is de doelgroep bepaald op jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij en OTS) die in een residentiële voorziening verblijven en waarbij het zak- en kleedgeld niet door de ouders wordt bekostigd. Geconstateerd wordt dat ook bij kinderen die in een residentiële...

3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020

04 maart 2019 Op 13 maart a.s. vindt de derde en vooralsnog laatste consultatieronde plaats voor de Inkoopstrategie 2020. In deze consultatieronde nodigen we per perceel een beperkt aantal aanbieders uit om heel gericht een aantal vragen te behandelen over de concept-bestekken voor het inkoop/aanbestedingsproces. U wordt van harte uitgenodigd om u hiervoor aan te melden...

Berichtenverkeer - Release 2.3

15 februari 2019 Op 1 april 2019 treedt release 2.3 in werking. Om de migratie van 2.2 naar 2.3 te realiseren, is voor alle jeugdhulpaanbieders en gemeenten in Nederland een migratieplan geschreven. Dit migratieplan is terug te vinden via https://istandaarden.nl/istandaarden/ijw/ontwikkeling-release-ijw-23. Om ervoor te zorgen dat de 2.2-berichten tijdig zijn afgehandeld...

VNG berichtenapp wordt betaalde dienst per 1 mei 2019

29 januari 2019 De VNG heeft de Berichtenapp in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. Dit gaat veranderen: per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de app over. Gebruikers gaan vanaf mei een maandelijks tarief betalen voor het gebruik van de app: € 7,50 ex btw. per AGB-code zodat de app kan worden doorontwikkeld. Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op...

Inzet Transformatiefonds

21 december 2018 Inzet Transformatiefonds Zeeland De Zeeuwse gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor het leveren van jeugdhulp in Zeeland. De decentralisaties hebben als doelstelling “de jeugdhulp dichter naar de leefwereld van het kind en het gezin te brengen”. Hiervoor is het Transformatiefonds beschikbaar gesteld aan de 42 jeugdregio’s. Ook Zeeland heeft dit...

Nieuwsbrief 4 -2018

03 december 2018 Nieuwsbrief december 2018 Onderwerpen: Consultatiebijeenkomst Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020, een terugblik Cliëntgebonden Tijd of Cliëntcontact Tijd Nieuwe aanbieders Kwaliteit  

Indexering tarieven 2019

16 november 2018 Per 1 januari worden de tarieven geïndexeerd met 3,64%. Het kan lijken dat de tarieven niet exact met 3,64% zijn verhoogd. Dit komt omdat de indexatie plaatsvindt op de tarieven met 3 decimalen achter de komma, deze worden vervolgens afgerond naar prijzen met twee decimalen achter de komma. Door die afrondingen kan sprake zijn van een kleine afwijking in...

Pagina's