Aanbieders van deze prestatie

Coöperatie van ondernemers in de kleinschalige zorg in Zeeland

Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Emergis

Juvent

KiZZ

Leev Basic BV (back to basic)

De Leylinde

Conaction

Wachttijd
tot 4 weken

Prokino

Juutsom

Tragel

Wachttijd
tot 3 weken

Zorg- en Speelboerderij De Hosvazze

Wachttijd
1-1 weken

Klaver4 Zorg en Welzijn

Wachttijd
1-2 weken

KIO, Stichting

Wachttijd
1-4 weken