Laatste update op: 29 mei 2020

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Zij zetten zich in bij het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsprobelmen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering. Dit om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt.

Contactgegevens Toegang per gemeente

Gemeenten