Voor zover onderstaande situatie van toepassing is en nog niet bekend, delen wij graag onderstaande informatie van het Zorginstituut Nederland.

Met ingang van het nieuwe berichtenverkeer versie 3.0 is het technisch niet meer mogelijk om zorg gestapeld (overlappend) toe te wijzen. In het berichtenverkeer levert dit in een aantal situaties onbedoeld problemen op. Dit is in de situatie dat bijv. een toewijzing is ingetrokken met code 01 (administratieve correctie) en waarbij de start- en einddatum gelijk is aan elkaar èn waarbij een nieuwe toewijzing wordt afgegeven voor dezelfde prestatie met een startdatum gelijk aan de startdatum van de ingetrokken toewijzing. Dit zou gezien moeten worden als een niet verzonden toewijzing. Dit probleem is ook gesignaleerd door het Zorginstituut Nederland. Hiervoor is, tijdelijk een workaround bedacht, zie bijlage. Uiterlijk 3 mei a.s. is er een tussen release van versie 3.0 waar dit probleem in de i-standaarden is opgelost.

Hieronder in het kort de publicaties van Zorginstituut Nederland en Ketenbureau I-Sociaal Domein.

 

Ketenbureau I-Sociaal Domein

 

Stapeling van zorg en overlap van toewijzingen

In het berichtenverkeer is stapeling van zorg en overlap van toewijzingen sinds release 2.2. niet toegestaan. Sinds kort blijkt echter dat dit soms toch voorkomt (bijvoorbeeld bij correcties van toewijzingen) en dat softwareleveranciers hier workarounds voor hebben ingericht. Deze workarounds zijn in release 3.0 niet meer mogelijk. Dit levert nu problemen op bij een aantal gemeenten.

 

Workarounds

Om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van deze knelpunten en de gegevensuitwisseling kunt voortzetten is per situatie een workaround beschreven. Deze kunt u vinden in het bijgevoegde document. De workarounds kunnen door gemeenten zelf worden toegepast of in samenwerking met uw softwareleverancier worden afgestemd.

 

Zorginstituut Nederland

Doordat er operationele problemen zijn ontstaan bij het verzenden van correcties op toewijzingsberichten publiceren we revisiereleases.

Wat houden de revisiereleases in?

In deze revisiereleases zijn regels aangepast zodat overlap van 1 dag is toegestaan voor toegewezen producten die ingetrokken worden met reden 01 'Administratieve correctie'.

Wanneer gaan de revisiereleases in?

Omdat de wijziging niet volledig backwards compatible is met releases 3.0.2, is het belangrijk dat aanbieders de implementatie van de revisie release eerder of gelijk met de gemeente uitvoeren. Indien de gemeente de aanpassing eerder implementeert dan de aanbieder, kan afkeur op toewijzingsberichten plaatsvinden. Als gemeenten deze wijziging eerder willen doorvoeren, kan dit dus alleen in afstemming met en instemming van de betrokken aanbieders.

Uiterlijk 3 mei 2021 moeten de wijzigingen bij alle partijen geïmplementeerd zijn.

 

Meer informatie is te vinden op de website van het Zorginstituut Nederland Home - iStandaarden.nl en op de website van het Ketenbureau I-Sociaal Domein Ketenbureau i-Sociaal Domein (i-sociaaldomein.nl)