Onderdeel van de samenwerkingsverbanden:

Actief in deze percelen

  • 1: Provinciale jeugdhulp: hoogcomplexe hulpvragen
  • 3a: Regionale Jeugdhulp: behandelprogramma’s en intensieve begeleiding (nog niet gegund)
  • 3b: Regionale jeugdhulp: dyslexie