Nieuws

Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe overeenkomsten van kracht geworden (voor perceel 3a per 1 mei). In de afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die vooral voortkomen...

Vanaf 01-04-2020 zullen de Time-out Voorzieningen (Perceel 4; de provinciale bereikbaarheidsdienst, de ambulante spoedhulp en de crisisbedden) in goed overleg niet meer uitgevoerd worden...