Onze jeugdhulpaanbieders staan vanaf nu in de beschikbaarheidswijzer, bekijk de website of ga naar de app. Lees meer

Meerkosten Covid-19 2021

Bij de meerkosten dient altijd een direct verband te kunnen worden gelegd tussen de corona- maatregelen en de richtlijnen van het RIVM.
U kunt denken aan:

  • Beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en handschoenen.
  • (Bij verblijfszorg) extra inzet van medisch personeel voor de beoordeling van ziekteverschijnselen of voor de verzorging van cliënten die in quarantaine zijn.
  • Extra huur van locaties om de 1,5 meter afstand te organiseren.
  • Beschikbaarstelling van quarantaineopvang.
  • Extra inhuur personeel vanwege verminderde inzetbaarheid van bestaand personeel als gevolg van de coronamaatregelen (richtlijn: testen en quarantaine) of juist vanwege extra werkzaamheden als gevolg van de coronamaatregelen.*
  • Vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg met zich meebrengen. Enkel indien er extra kosten zijn die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet, kan er sprake zijn van meerkosten.*

 

*  Corona – kosten voor vervanging van medewerkers die zich ziek melden door COVID-19

Onder de meerkostenregeling vallen ook de kosten van vervanging van medewerkers die zich ziek melden in verband met “ziek door COVID-19”.

Om deze meerkosten te berekenen kan het reguliere ziektepercentage van voor de pandemie (2019) gebruikt worden als basis en het daar bovenuit komende ziektepercentage van 2021 (in €) worden gedeclareerd als meerkosten.

Ook voor 2021 geldt de regel dat als er aan de jeugdige hulp wordt verleend op een andere manier dan voor de pandemie (er is dus wel contact geweest is, EN dit contact is vastgelegd in het cliëntdossier) en contact duurde minder lang dan fysiek contact in een eerder stadium, het toewijzingsvolume mag worden gedeclareerd.

Declaraties inclusief bewijsmateriaal (facturen) kunnen tot uiterlijk 28 februari worden ingediend.

Het budget dat de Zeeuwse gemeenten vanuit het Rijk ontvangen, geldt als budgetplafond. Dat houdt in dat, wanneer er meer wordt aangevraagd dan dat er beschikbaar is, het budget naar evenredigheid wordt verdeeld. Houd er rekening mee dat de vergoeding hierdoor lager kan uitvallen dan dat u heeft aangevraagd.