Pilot Jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio

30 oktober 2020 De Oosterschelderegio is 1 september gestart met een pilot Jeugdbeschermingstafel (JBT), deze loopt door tot 1 februari 2021. De JBT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van -0 tot 18 jaar, waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de fysieke veiligheid van kinderen en de huidig ingezette vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is. zie ook...

Nieuwsbrief 2 - juli 2020

08 juli 2020 In deze nieuwsbrief vindt u informatie over o.a. Time-out voorzieningen Regionaal collectief aanbod Administratieve afspraken Toeleidingsteam / expertiseteam Meerkostenregeling Jeugdwet  

Nieuwsbericht Toegang mei 2020

01 juni 2020 Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe overeenkomsten van kracht geworden (voor perceel 3a per 1 mei). In de afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die vooral voortkomen uit de nieuwe contractering. Deze wijzigingen zijn op een rijtje gezet.  

Time-out Voorzieningen met ingang van 1 april 2020

30 maart 2020 Vanaf 01-04-2020 zullen de Time-out Voorzieningen (Perceel 4; de provinciale bereikbaarheidsdienst, de ambulante spoedhulp en de crisisbedden) in goed overleg niet meer uitgevoerd worden door CD De Brug. Met Emergis en Juvent zijn overbrugginsovereenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van deze taken over de periode 01-04 tot en met 31-12-2020. Deze...

Berichtenverkeer versie iJW2.4 en landelijke freeze

24 maart 2020 Vanaf maandag 30 maart om 13:00 uur a.s. wordt de nieuwe versie van het iJW berichtenverkeer 2.4 in gebruik genomen. Voorafgaand aan de in gebruik name van deze nieuwe iJW berichtenverkeer versie 2.4 is er een landelijke freeze. Voor deze freeze geldt dat vanaf woensdag 25 maart 17:00 uur alle heenberichten, JW301, JW303, JW315, JW305 en JW307 geblokkeerd...

Nieuwsbrief 1 - maart 2020

13 maart 2020 In deze nieuwsbrief oa. Contractering regionale jeugdhulp - perceel 3a Overbruggingsovereenkomsten en implementatie gunning 3a Aanbesteding Open House, tweede termijn 2020

zorgtoewijzingen - overbruggingsovereenkomsten

10 januari 2020 Aangezien perceel 3a nog niet gegund is, zijn overbruggingsovereenkomsten afgesloten voor de duur van maximaal 6 maanden. De aanbieders en bijbehorende productcodes (dezelfde codes als 2019) zijn terug te vinden op onze website. Zorgtoewijzingen vinden plaats op de reguliere wijze. Voor de duur van de zorgtoewijzing is zorginhoud leidend. Dit betekent dat...

Nieuwsbrief 3 - december 2019

30 december 2019 Nieuwsbrief december 2019 In deze nieuwsbrief o.a. Ondertekening nieuwe contracten Heropening inschrijving jeugdhulp Zeeland Implementatie administratieve processen 2020 Nieuwe directeur Inkooporganisatie

Bereikbaarheid en beschikbaarheid Jeugdhulp Zeeland

20 december 2019 Op 12 december 2019 zijn er tussen de Zeeuwse gemeenten en een groot aantal  aanbieders in de Jeugdhulp ( jeugd-GGZ, jeugd- en opvoeding en jeugd-lvb) meerjarenafspraken gemaakt over de jeugdhulp aan kinderen en jeugdigen in Zeeland. Om de overgang van de oude naar de nieuwe situatie goed te laten plaatsvinden zijn er voor de komende 3 maanden een...

Ondertekening meerjarige contracten voor jeugdhulp in Zeeland

13 december 2019 Na een intensief traject van overleg, consultatie en aanbesteding zijn op 12 december de nieuwe overeenkomsten getekend voor het leveren van verschillende vormen van jeugdhulp in Zeeland voor de periode 2020-2023. Wethouder Derk Alssema van Goes gaf in zijn functie als voorzitter van de Jeugdhulpregio Zeeland en voorzitter van de Bestuurscommissie Inkoop...

Pagina's