Berichtenverkeer

19 januari 2021 De digitale spoorlijn is open. Wij kunnen alle berichten ontvangen en verwerken. Het enige probleem is nog dat de retourberichten JW304 wel worden aangemaakt maar niet worden verstuurd. Hier wordt door onze softwareleverancier nog aan gewerkt.  

Problemen berichtenverkeer - reactie software leverancier

13 januari 2021 Na een bewogen 2020 waarin voor iedereen veel is gebeurd, hoopten we op een nieuw jaar met meer vrijheid en een beter perspectief. Horlings & Eerbeek is het jaar echter niet begonnen zoals verwacht. Eerst hebben we de berichtverwerking van de 303, 317 en 323 moeten uitstellen. Toen de versie vrijgegeven werd, zaten er nog fouten in. We begrijpen dat...

Problemen berichtenverkeer nog niet opgelost

07 januari 2021 In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zijn de problemen nog steeds niet opgelost. Onze softwareleverancier is hiermee bezig. Wij kunnen op dit moment nog niet inschatten hoe lang dit probleem zal duren. Onze excuses voor de overlast.

Bereikbaarheid time-out voorzieningen

18 december 2020 Het telefoonnummer crisisdienst voor de jeugd in Zeeland is 0411-650681 (buiten kantooruren) De toegangsfunctie in de vorm van bereikbaarheid, beschikbaarheid en opnames voor jeugdigen die vallen in het domein Jeugd- en Opvoeding en in het domein jeugd met een Verstandelijke beperking wordt vervuld door Juvent. Emergis vervult de...

Civiel Trajectberaad

16 december 2020 Ondersteunt jeugdige en ouders bij het herpakken van de regie. Draagt bij aan het realiseren van een duurzaam behandeltraject. Voorkomt onnodige (spoed)plaatsing in de gesloten jeugdzorg. Verkort JeugdzorgPlus plaatsing. Wanneer? Overweeg je een plaatsing in de JeugdzorgPlus? Zit een jongere al in een JeugdzorgPlus instelling, bijvoorbeeld met een...

Pilot Jeugdbeschermingstafel Oosterschelderegio

30 oktober 2020 De Oosterschelderegio is 1 september gestart met een pilot Jeugdbeschermingstafel (JBT), deze loopt door tot 1 februari 2021. De JBT is bedoeld voor gezinnen met kinderen van -0 tot 18 jaar, waarbij ernstige zorgen zijn over de ontwikkeling en/of de fysieke veiligheid van kinderen en de huidig ingezette vrijwillige hulp niet (meer) toereikend is. zie ook...

Nieuwsbrief 2 - juli 2020

08 juli 2020 In deze nieuwsbrief vindt u informatie over o.a. Time-out voorzieningen Regionaal collectief aanbod Administratieve afspraken Toeleidingsteam / expertiseteam Meerkostenregeling Jeugdwet  

Nieuwsbericht Toegang mei 2020

01 juni 2020 Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe overeenkomsten van kracht geworden (voor perceel 3a per 1 mei). In de afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die vooral voortkomen uit de nieuwe contractering. Deze wijzigingen zijn op een rijtje gezet.  

Time-out Voorzieningen met ingang van 1 april 2020

30 maart 2020 Vanaf 01-04-2020 zullen de Time-out Voorzieningen (Perceel 4; de provinciale bereikbaarheidsdienst, de ambulante spoedhulp en de crisisbedden) in goed overleg niet meer uitgevoerd worden door CD De Brug. Met Emergis en Juvent zijn overbrugginsovereenkomsten afgesloten voor het uitvoeren van deze taken over de periode 01-04 tot en met 31-12-2020. Deze...

Berichtenverkeer versie iJW2.4 en landelijke freeze

24 maart 2020 Vanaf maandag 30 maart om 13:00 uur a.s. wordt de nieuwe versie van het iJW berichtenverkeer 2.4 in gebruik genomen. Voorafgaand aan de in gebruik name van deze nieuwe iJW berichtenverkeer versie 2.4 is er een landelijke freeze. Voor deze freeze geldt dat vanaf woensdag 25 maart 17:00 uur alle heenberichten, JW301, JW303, JW315, JW305 en JW307 geblokkeerd...

Pagina's