Wijziging zak- en kleedgeld regeling Zeeland

04 maart 2019

Op 1 november 2018 is de regeling zak- en kleedgeld ingegaan. In de handreiking is de doelgroep bepaald op jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel (voogdij en OTS) die in een residentiële voorziening verblijven en waarbij het zak- en kleedgeld niet door de ouders wordt bekostigd. Geconstateerd wordt dat ook bij kinderen die in een residentiële voorziening verblijven zonder maatregel, ouders in een aantal situaties geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de verstrekking van zak- en kleedgeld, ondanks dat dat wel aan hen is gevraagd. Besloten is om de zak- en kleedgeldregeling ook voor deze doelgroep toe te passen.