Werkproces LET JB (Landelijk Expertise Team Jeugdbescherming)

11 juli 2018

Administratief proces, afspraken:

De inzet van het LET wordt niet geregistreerd via het digitale berichtenverkeer. Hiervoor is de inzet te incidenteel (enkele keren in Zeeland per jaar).

 1. Als door een bij een Zeeuwse cliënt betrokken Gecertificeerde Instelling bepaalt dat de inzet van het LET noodzakelijk is en de daarvoor afgesproken doorgeleiding (o.m. taxatie) is doorlopen, dan meldt deze GI bij de gemeentelijke toegang de ingangsdatum van de inzet van het LET, voorzien van begindatum. De oorspronkelijke zorgopdracht blijft gehandhaafd.

 2. De gemeente meldt de inzet van het LET met ingangsdatum en (bestaand) opdrachtnummer bij de Inkooporganisatie met een mail aan de administratie (admin@inkoopjeugdhulpzeeland.nl), zodat deze weet dat er een factuur volgt.

 3. De GI meldt de beëindiging van het LET bij de gemeentelijke toegang, voorzien van einddatum en opdrachtnummer.

 4. De gemeente informeert de Inkooporganisatie via onder 2 genoemd emailadres.

   

  Afspraak in rekening te brengen tarief

 • Zeeland volgt de factsheet van de VNG om voor het totale traject 250% van de (oorspronkelijk) in te zetten maatregel.

 • De GI die oorspronkelijk de maatregel zou uitvoeren factureert de inzet van het LET bij de Inkooporganisatie. Alleen de feitelijke inzet mag worden gefactureerd; onderling advies en consultatie tussen LET en Gecertificeerde Instelling is onderdeel van de afspraken tussen de GI’s en is daarmee niet declarabel bij de Inkooporganisatie.

 • De inzet wordt maandelijks gefactureerd.

   

 

Zie voor achtergronden de factsheet van de VNG.