Time-out voorzieningen (perceel 4) per 1 april 2021

29 maart 2021

De Inkooporganisatie Jeugd Zeeland en gemeenten hebben in de aanbesteding een aantal wijzingen aangebracht t.o.v. de huidige inrichting van de time-outvoorziening. De belangrijkste wijzigingen in de time-out voorzieningen in Zeeland per 1-4-2021 kunt u hier lezen.

 

In de Infographic en Begeleidend schrijven kunt u lezen hoe Juvent en Emergis Kind & Jeugd het programma van eisen vormgeven en per 1 april 2021 uitvoeren.

 

Bereikbaarheid buiten kantoortijden

Definitie: betreft de perioden buitenom de tijden tussen 8.30 en 17.00 uur van maandag tot en met donderdag, de periode buitenom de tijden 8.30 en 12.00 uur op de vrijdag en de 24 uur per dag op de hieronder genoemde feest- en brugdagen. 

 

April

 

vrijdag 2 april

(Goede Vrijdag)

maandag 5 april

(2e Paasdag)

Maandag 26 april

(Brugdag; dag voor Koningsdag)

dinsdag 27 april

(Koningsdag)

Mei

 

woensdag 5 mei

(Bevrijdingsdag)

donderdag 13 mei

(Hemelvaartsdag)

vrijdag 14 mei

(Brugdag; dag na Hemelvaartsdag)

Maandag 24 mei

(2e Pinksterdag)

December

 

Vrijdag 24 en 31 december

Geldt als een normale vrijdag