Regeling Zak- en kleedgeld Zeeland

26 oktober 2018

Met de invoering van de Jeugdwet zijn verschillende regelingen rond bekostiging gewijzigd. De politieke visie en maatschappelijke tendens zijn: meer verantwoordelijkheid bij ouders en zo weinig mogelijk regelen/overnemen vanuit de instelling.

De Kinderombudsman heeft in 2017 geconstateerd dat er in de praktijk onduidelijkheid bestaat over wie in welke situatie ervoor verantwoordelijk is dat een kind zak- en kleedgeld heeft. Deze memo gaat over een oplossing voor dit vraagstuk.