Nieuwsbrief 4 -2018

03 december 2018

Nieuwsbrief december 2018

Onderwerpen:

  • Consultatiebijeenkomst Inkoopstrategie Jeugdhulp 2020, een terugblik
  • Cliëntgebonden Tijd of Cliëntcontact Tijd
  • Nieuwe aanbieders
  • Kwaliteit