Nieuwsbericht Toegang mei 2020

01 juni 2020

Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe overeenkomsten van kracht geworden (voor perceel 3a per 1 mei). In de afgelopen periode zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd, die vooral voortkomen uit de nieuwe contractering.

Deze wijzigingen zijn op een rijtje gezet.