Indexering tarieven 2019

16 november 2018

Per 1 januari worden de tarieven geïndexeerd met 3,64%. Het kan lijken dat de tarieven niet exact met 3,64% zijn verhoogd. Dit komt omdat de indexatie plaatsvindt op de tarieven met 3 decimalen achter de komma, deze worden vervolgens afgerond naar prijzen met twee decimalen achter de komma.

Door die afrondingen kan sprake zijn van een kleine afwijking in het indexatiepercentage. 

Daarnaast bestaan de producten met verblijf uit meerdere componenten, namelijk: een dienstcomponent, een huisvestings- en / of inventariscomponent. Deze laatste componenten worden niet met 3,64%, maar met 2,50% respectievelijk 2,46% verhoogd.