Coördinatie problematische scheidingen met kinderen (JOOP)

15 oktober 2018

De Zeeuwse gemeenten hebben besloten tot het oprichten van de functie "JOOP", mede op advies van de landelijke actieagenda "Scheiden.. en de kinderen dan". Deze gemeenten hebben de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland gemandateerd om namens hen de inkoop middels een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten boven de drempel te organiseren.

Digitaal inschrijven is mogelijk via Tenderned