Berichtenverkeer - Release 2.3

15 februari 2019

Op 1 april 2019 treedt release 2.3 in werking. Om de migratie van 2.2 naar 2.3 te realiseren, is voor alle jeugdhulpaanbieders en gemeenten in Nederland een migratieplan geschreven. Dit migratieplan is terug te vinden via https://istandaarden.nl/istandaarden/ijw/ontwikkeling-release-ijw-23.

Om ervoor te zorgen dat de 2.2-berichten tijdig zijn afgehandeld, gelden een aantal belangrijke deadlines. Daarnaast wordt een freeze-periode afgesproken om te voorkomen dat ‘problemen’ ontstaan.

Landelijke freeze

De landelijke freeze-periode is van donderdag 28 maart 2019 (13:00 uur) tot maandag 1 april 2019 (13:00 uur).

Tijdens de freeze periode is het niet toegestaan iJW-berichten te verzenden.

Zeeuwse freeze

In Zeeland werken de 13 gemeenten en jeugdhulpaanbieders via de Inkooporganisatie. Het landelijke migratieplan is hier niet op afgestemd. Voor Zeeland wordt dan ook een Zeeuwse freeze-periode opgelegd.

Voor gemeenten

iJW301-berichten kunnen uiterlijk tot dinsdag 26 maart (17:00 uur) worden aangeleverd bij de Inkooporganisatie. Dit biedt de Inkooporganisatie tot donderdag 28 maart (13:00 uur) de tijd om deze te verwerken (de iJW302-berichten moeten in versie 2.2 worden teruggezonden).

iJW315-berichten dienen voor de gestelde deadline beantwoord te zijn met een iJW316-bericht (zie landelijk migratieplan).

Voor jeugdhulpaanbieders

iJW305- en iJW307-berichten kunnen ook uiterlijk tot dinsdag 26 maart (17:00 uur) worden aangeleverd bij de Inkooporganisatie. Met deze deadline is verwerking gegarandeerd op tijd.

iJW303-berichten kunnen uiterlijk tot zondag 17 maart (23:00 uur) worden aangeleverd. Dit biedt de Inkooporganisatie voldoende tijd om deze te beantwoorden met een iJW304-bericht. Na de datum van maandag 1 april (13:00 uur) kunnen weer iJW303-berichten aangeleverd worden.

iJW303-berichten die tussen 17 maart (23:01) en 1 april (12:59) worden aangeleverd, worden direct afgekeurd zonder enige inhoudelijke beoordeling.

Start berichtenverkeer 2.3

In principe start het berichtenverkeer weer op 1 april om 13.00 uur.

Voor gemeenten:

Check voordat u start de site van het inlichtingenbureau of er geen storingen zijn.

Voor jeugdhulpaanbieders:

Check voordat u start de site van VeCoZo of er geen storingen zijn.

Mochten er onverhoopt storingen zijn bij de Inkooporganisatie, dan ontvangt u van ons een e-mail. Zonder bericht kunt u ervan uitgaan dat u op 1 april om 13.00 uur weer iJW-berichten kunt versturen.