Aanbod persoonlijke verzorging op scholen gevraagd

10 juli 2019

Voor de uitvoering van persoonlijke verzorging voor leerlingen op de Klimopschool in Middelburg, de Deltaschool in Goes en de Regenboog-Wingerd in Terneuzen (allen vallend onder De Korre), zijn wij op zoek naar een aanbieder die deze zorg wil bieden. Het gaat hier om ondersteuning bij eten en drinken en bij zindelijkheid zodat zelfstandigheid op deze gebieden wordt bereikt. Het gaat om de persoonlijke verzorging die onder de Jeugdwet valt en waarvoor de Zeeuwse gemeenten hebben besloten over te gaan tot collectieve financiering. Per leerling is een bedrag van €3.348 per jaar beschikbaar. De werkelijke inzet per week op de scholen is gebaseerd op de volgende formule:
het daadwerkelijke aantal leerlingen die onder de Jeugdwet vallen/14 X 31,25 uur per week.

Bij de scholen in Middelburg en Goes gaat het om elk circa 20 leerlingen, bij de school in Terneuzen gaat het om minder dan 10 leerlingen.  

Omdat de huidige contracten voor jeugdhulp eindigen per 31 december 2019, wordt uitvoering voor de periode augustus tot met december 2019 voorzien. Vanaf 2020 valt deze zorg in Perceel 6 en vormt de uitvoering onderdeel van de nieuwe contractering.

Het gaat voor de scholen in Goes en Middelburg om een gecombineerde opdracht die uitgevoerd wordt door één aanbieder, voor Terneuzen mag een andere aanbieder deze zorg uitvoeren. De uitvoering vindt plaats vanaf 19 augustus 2019.  

Proces tot contractering

Heeft u interesse? U kunt zich tot uiterlijk 2 augustus inschrijven.
Toetsing van inschrijvingen vindt plaats in week 32 (week van 5 augustus).
De definitieve gunning vindt plaats in week 33 (week van 12 augustus).  

Bij gelijke geschiktheid op basis van de toetsing door de Inkooporganisatie, wordt De Korre gevraagd om een advies uit te brengen. Dit kan op basis van een kennismakingsgesprek met inschrijvers.  

Tijdens de uitvoering van deze opdracht geven de gecontracteerde aanbieder en de school gezamenlijk de begeleiding aan de uitvoerende medewerkers.  

Wij vragen geïnteresseerden in te schrijven door de volgende stukken in te leveren:

Ingevuld Offertemodel
Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Holdingverklaring
Akkoordverklaring 
 

Aanbieders die momenteel een overeenkomst hebben voor de levering van Jeugdhulp in Zeeland, kunnen volstaan met het indienen van het ingevulde Offertemodel.