3e consultatieronde Inkoopstrategie 2020

04 maart 2019

Op 13 maart a.s. vindt de derde en vooralsnog laatste consultatieronde plaats voor de Inkoopstrategie 2020. In deze consultatieronde nodigen we per perceel een beperkt aantal aanbieders uit om heel gericht een aantal vragen te behandelen over de concept-bestekken voor het inkoop/aanbestedingsproces. U wordt van harte uitgenodigd om u hiervoor aan te melden. Aan de hand van de aanmelding maakt de Inkooporganisatie een selectie voor deze consultatieronde. Alle informatie die in deze ronde verzameld wordt, wordt uiteraard met alle aanbieders gedeeld.

U kunt zich tot UITERLIJK DONDERDAG 12.00 UUR per mail aanmelden via Info@Inkoopjeugdhulpzeeland.nl

 

Vermeld hierbij het perceelnummer waar u zich voor aanmeldt:

 

Schema:

09.00 – 10.30 uur             Perceel 1                  

Provinciale jeugdhulp; intensieve behandelprogramma’s
Behandeling van complexe problematiek op meerdere leefgebieden door (hoog) specialistische professionals

 

10.30 – 12.00 uur             Perceel 3                  

Regionale jeugdhulp; behandelprogramma’s en intensieve begeleiding
Ambulante behandeling van veel voorkomende complexe problematiek (met verblijf als afgeleide)

 

12.30 – 14.00 uur             Perceel 4                  

Regionale jeugdhulp; time-out voorzieningen
Crisisinterventies binnen 24 uur voor onvoorziene, onveilige situaties voor de duur van maximaal 5 dagen, thuis of bij de instelling.

 

14.00 – 15.30 uur             Perceel 5                  

Regionale jeugdhulp; specialistische preventie
Innovatieperceel voor groepsgerichte interventies voor jeugdigen om vaardigheden aan te leren waarvoor in het voorliggend veld geen aanbod is.

 

15.30 – 17.00 uur             Perceel 6                  

Lokale ondersteuning door lichte begeleiding
Lichte vormen van jeugdhulp gericht op ontwikkelingsperspectief, zowel voor kortdurende ondersteuning (gericht op uitstroom) als voor langdurige  inzet (indien geen WLZ)