Laatste update op: 29 mei 2020

Heropening inschrijving jeugdhulp Zeeland

In het afgelopen jaar heeft het inkooptraject “naar effectieve samenwerking in de jeugdhulp in Zeeland” geresulteerd in contracten voor de jeugdhulp vanaf 2020. Voor een deel van deze jeugdhulp is het mogelijk om binnenkort (opnieuw) in te schrijven, namelijk voor:

  •         het specialistisch collectief aanbod, (perceel 5),  
  •         lichte begeleiding (perceel 6),
  •         diensten voor uitvoering van de lokale toegangstaken (perceel 7).

 

In 2020 volgen nog twee termijnen voor contractering voor deze jeugdhulp, namelijk per 1 augustus en 1 november. In de maand voorafgaand aan deze data bestaat de mogelijkheid om in te schrijven. Het tijdpad wordt hieraan aangepast.

Inschrijving Open House - termijn 3 2020.

TenderNed-kenmerk

266163

Eind 2020 maken we bekend welke termijnen voor 2021 van toepassing zijn.

Mogelijkheden tot wijziging

Om in de toekomst een blijvend passend aanbod op een veranderende behoefte aan jeugdhulp te bieden en tegelijkertijd een stabiel en samenhangend jeugdhulplandschap te bewerkstellingen binnen de percelen 1, 3a en 4 bestaan mogelijkheden tot wijziging in samenstelling opdrachtnemers.

 

Heeft u vragen over het implementatieplan, conversietabel of bestanden e.d.? Bel op werkdagen tussen 08.00 - 17.00 uur naar Sandra van der Lagen, 06 - 10006329 Marcel Jobse, 06 - 30998195