Laatste update op: 5 maart 2019

In 2016 heeft de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland namens de Zeeuwse gemeenten meerjarige inkoopcontracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de jaren 2017-2019. In de periode 2017/2018 hebben de Zeeuwse gemeenten de ‘Visie op het Specialistisch Zorglandschap’ vastgesteld. De Inkooporganisatie en de gemeenten werken aan de verdere invulling van de Inkoopstrategie 2020 en de voorbereidingen voor de inkoop- dan wel aanbestedingsprocessen.

 

Eerste consultatiebijeenkomst jeugdhulpaanbieders - november 2018

Tweede consultatiebijeenkomst jeugdhulpaanbieder - februari 2019

Derde consultatieronde - maart 2019

 

Presentatie 2e consultatiebijeenkomst 26 februari 2019

Samenvatting consultatiebijeenkomst Inkoopstrategie 2020 - 26 februari 2019

Kwaliteitskader