Laatste update op: 19 juli 2019

In 2016 heeft de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland namens de Zeeuwse gemeenten meerjarige inkoopcontracten gesloten met aanbieders van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering voor de jaren 2017-2019. In de periode 2017/2018 hebben de Zeeuwse gemeenten de ‘Visie op het Specialistisch Zorglandschap’ vastgesteld. De Inkooporganisatie en de gemeenten werken aan de verdere invulling van de Inkoopstrategie 2020.

23 mei 2019 zijn er twee aanbestedingen voor de jeugdhulp Zeeland vanaf 2020 gepubliceerd:

1. Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 voor de volgende percelen:

Perceel 1: Provinciale jeugdhulp, (extra)-intensieve behandelprogramma’s
Perceel 3a: Regionale jeugdhulp, behandelprogramma’s en intensieve begeleiding
Perceel 3b: Regionale jeugdhulp, dyslexie
Perceel 4: Regionale jeugdhulp, time-out voorzieningen

2. Aanbesteding Jeugdhulp Zeeland 2020-2023 (Open House) voor de volgende percelen:

Perceel 5: Regionaal specialistisch collectief aanbod, beschikkingsvrij
Perceel 6: Lokale ondersteuning door lichte begeleiding
Perceel 7: Diensten voor uitvoering van lokale toegangstaken

Beide aanbestedingen zijn zowel via Negometrix als via TenderNed benaderbaar.

Vragen kunnen alleen via de aangegeven route gesteld worden.

Kwaliteitskader

Nota van Inlichtingen 1 - 28 juni 2019

Nota van Inlichtingen 2 - 19 juli 2019

Nota van Inlichtingen (Open House)

Uniform Aanbestedingsdocument Het openen van dit document kan enige tijd duren.