AGB codes

AGB-codes van zorgaanbieders

CAK

Informatie o.a. over de ouderbijdrage  

Jeugdwet

Tekst van de jeugdwet

Preventie in de jeugdwet

NJI 

Nederlands Jeugd Instituut

SVB

Informatie over SVB en jeugdwet

VNG Functies & Zorgaanbieders 2019-2020

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 Certificering JB/JR

 VNG Nieuw woonplaatsbeginsel per 01-01-2021