Het Juiste Loket

Voor informatie, advies en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg en/of de Zorgverzekeringswet.

AGB codes

AGB-codes van zorgaanbieders

CAK

Informatie o.a. over de ouderbijdrage  

Jeugdwet

Tekst van de jeugdwet

NJI 

Nederlands Jeugd Instituut

SVB

Informatie over SVB en jeugdwet

VNG Functies & Zorgaanbieders 2019

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

VNG berichtenapp handleiding 

 Certificering JB/JR