Het Expertiseteam Jeugdhulp Zeeland is een overleg waarbij besproken wordt wat de best passende vorm van jeugdhulp kan zijn. En dan vooral voor die jeugdigen waarbij er sprake is van complexe problematiek en er meestal samenwerking nodig is vanuit professionals en niet-professionals zodat het resultaat een positieve ontwikkeling is voor de jeugdige en zijn systeem.

Het Expertiseteam is vooral bedoeld voor hulpvragen waarbij het nog niet duidelijk is wát er nodig is aan passende hulp en minder bedoeld voor wachtlijstproblematiek of crisissituaties.

Elke woensdagochtend is er een overleg, zoveel mogelijk in de regio waar de jeugdige / het gezin woont en zoveel mogelijk een gesprek waar het gezin zelf bij is.

Het kernteam bestaat uit 5 mensen (zorgaanbieders en iemand namens de gemeente) maar per bespreking wordt samen met de aanvrager bekeken wie er nog meer uitgenodigd kunnen worden, professionals en niet-professionals om tot een goed advies / aanbod te komen.

 

Voordat u een casus wilt inbrengen, graag eerst contact opnemen met de coördinator via

 expertteam@inkoopjeugdhulpzeeland.nl of telefonisch via 06-10006153

Documenten

Format expertiseteam.

ZRM – download en toelichting gebruik

Kalender expertiseteam

Informatie voor ouders en inbrengers