In dit overzicht vindt u in kolom C de minimale wachttijd en kolom D de maximale wachttijd.