• Toelichting op de 25% indirecte tijd
  • Nieuwe codes voor perceel 4
  • Proces voor het gebruik van perceel 7 (diensten voor uitvoering van lokale toegangstaken)
  • Toeleidingsteam perceel 1
  • Verdeling contractmanagers over de aanbieders en de regio’s
  • Nieuwe prestatie perceel 3a dagbehandeling hoog-complex –41A13
  • Uitvoering reiskostenregeling supplement 50Z15
  • Aangepaste zak-en kleedgeld regeling